Avantajele oferite personalului nostru

Advantages offered to our staff

 • Pachet salarial atractiv (salarizare punctuală și la timp);
 • Posibilitatea corelării salariale rapide în funcție de activitatea prestată;
 • Pachet de beneficii atractiv;
 • Respectarea fermă a timpilor de condus și a celor de odihnă;
 • Respectarea fermă a perioadelor de lucru și a concediilor;
 • Pentru începători, șansa unei fructuoase cariere de șofer profesionist;
 • Posibilitatea de a lucra singur sau în echipaj;
 • Conducerea este într-un permanent dialog cu angajații și este determinată să rezolve orice problemă semnalată de către aceștia.
 • Attractive salary package (point-to-point payroll);
 • The possibility of rapid salary correlation according to the performed activity;
 • Attractive benefits package;
 • Abiding to regulations regarding drive and resting hours;
 • Abiding to regulation regarding working periods and holidays;
 • For beginners, the chance of a fruitful professional driver career;
 • Possibility to work alone or in team;
 • Leadership is in permanent dialogue with employees and is determined to solve any problem raised by them.
Politica Coookie
Website dezvoltat de: Website development by: Agentie Marketing Online